เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาง เจริญ เรี่ยวแรง

นาง เจริญ เรี่ยวแรง

สถานะพ้นจากตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค ภูมิใจไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 6 ก.พ. 2566)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด นนทบุรีเขต 1 จากคะแนนโหวต 31,767 คะแนน


เพศ หญิง อายุ 67 ปี การศึกษา ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี


ทรัพย์สิน 71,927,324.34 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

Facebook

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023