เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US
นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์

นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์

สถานะอยู่ในตำแหน่ง

ข้อมูลพื้นฐาน


พรรค เพื่อไทย

พรรคที่เคยสังกัด :
  • พลังประชารัฐ (24 มี.ค. 2562 - 23 ธ.ค. 2565)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบ่งเขต จังหวัด ชัยภูมิเขต 2 จากคะแนนโหวต 33,614 คะแนน


เพศ ชาย อายุ 48 ปี การศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ (ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)) อาชีพเดิม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ทรัพย์สิน 4,784,284.96 บาท หนี้สิน ไม่มีข้อมูล ตรวจสอบประวัติทางธุรกิจ


Official Website

ไม่มีข้อมูล

สรุปการลงมติในสภา

สังกัดพรรค
เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)

08.02.2023

เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)

08.02.2023