THEY WORK FOR US

พรรคประชาภิวัฒน์

People Progressive Party

About

พรรคภายใต้การนำของนาย สมเกียรติ ศรลัมพ์ ศิษย์วัดธรรมกาย มีฐานเสียงจากพื้นที่อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท และมวลชนธรรมกาย ชูนโยบายขับเคลื่อนประเทศด้วยศาสนา

Official Link

WebsiteFacebook

In Office

10.08.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 1 คน

บัญชีรายชื่อ
100%
บัญชีรายชื่อ
100%
ชาย
100%
ชาย
100%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
0%
25-38 ปี
0%
0%
39-54 ปี
0%
0%
55-73 ปี
0%
100%
74 ปีขึ้นไป
100%
ปริญญาโท
100%
ปริญญาโท
100%
การเมือง
100%
การเมือง
100%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
0%
0-10 ล้านบาท
0%
100%
11-100 ล้านบาท
100%
0%
101-1000 ล้านบาท
0%
0%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
0%
0%
ไม่พบข้อมูล
0%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สมเกียรติ ศรลัมพ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคประชาภิวัฒน์