เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

พรรคประชาธิปัตย์

Democrat Party

About

พรรคการเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังดำเนินการอยู่ของไทย จัดตั้งขึ้นก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง เคยมีฐานเสียงสำคัญอยู่ในภาคใต้ ปัจจุบันมีอุดมการณ์แบบประชาธิปไตยเสรีนิยม และมีจุดยืนต่อต้านระบอบทักษิณ

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

06.04.1946 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 50 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
45.65%
บัญชีรายชื่อ
45.65%
54.35%
แบ่งเขต
54.35%
ชาย
หญิง
84.78%
ชาย
84.78%
15.22%
หญิง
15.22%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
6.52%
25-38 ปี
6.52%
23.91%
39-54 ปี
23.91%
54.35%
55-73 ปี
54.35%
15.22%
74 ปีขึ้นไป
15.22%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
19.57%
ปริญญาตรี
19.57%
69.57%
ปริญญาโท
69.57%
10.87%
ปริญญาเอก
10.87%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
ไม่พบข้อมูล
84.78%
การเมือง
84.78%
10.87%
เอกชน
10.87%
2.17%
การศึกษา
2.17%
2.17%
ไม่พบข้อมูล
2.17%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
4.35%
0-10 ล้านบาท
4.35%
45.65%
11-100 ล้านบาท
45.65%
32.61%
101-1000 ล้านบาท
32.61%
2.17%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.17%
15.22%
ไม่พบข้อมูล
15.22%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

75% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 24
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 7
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 16
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
30.11.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
9.11.2022

97% เห็นด้วย

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
14.9.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. (วาระ 3)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 27
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
14.9.2022

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. ฉบับประชาชน (No 272) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (แก้ใหม่)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 19
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
7.9.2022

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. เพิ่มสิทธิพื้นฐาน (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. นายกต้องเป็น ส.ส. (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 23
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.8.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
10.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.8.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 23
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.7.2022

74% เห็นด้วย

ถอน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 17
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
26.7.2022

3% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

8% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

79% เห็นด้วย

แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ
ผ่าน
เห็นด้วย 27
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
6.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2022

27% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 23
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

57% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 16
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

88% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชาเสรี (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (คณะรัฐมนตรี) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 30
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 30
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

12% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) เสนอ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 29
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 27
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
23.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

84% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

48% เห็นด้วย

รายงานศึกษาขุดคลองไทย
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
4.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กยศ. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 23
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 20
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

96% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ผ่าน
เห็นด้วย 22
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

96% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร
ผ่าน
เห็นด้วย 24
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
22.12.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 29
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
15.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช.
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 28
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 1
15.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 27
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 29
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
24.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อาหาร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฟอกเงิน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 22
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

0% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับประชาชน (Resolution) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 30
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 23
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
3.11.2021

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 21
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
8.9.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 24
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ สุชาติ ชมกลิ่น (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
21.8.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 1 เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 2 เสนอหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า (UBI) (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 ประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 24
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (ห้าแสนล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
10.6.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2021

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.5.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
18.3.2021

96% เห็นด้วย

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
17.3.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
20.2.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
3.2.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.1.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
23.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
26.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.11.2020

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 1 ตั้ง สสร. เสนอโดยเพื่อไทย (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 2 ตั้ง สสร. เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

0% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

5% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 4 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 35
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

0% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

0% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 6 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

0% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 7 ร่างประชาชน รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
18.9.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
1.9.2020

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
4.8.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
29.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2020

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
15.7.2020

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
3.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
17.6.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ SME จากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (หนึ่งล้านล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายดอน ปรมัตถ์วินัย (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 2
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
13.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 30
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.1.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 1
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
11.1.2020

97% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.12.2019

97% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

8% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบ ม.44
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 32
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำโขงฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.11.2019

100% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. สถาบันครอบครัว
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.11.2019

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. โอนกำลังพลฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

6% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหา "อีอีซี"
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 29
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 21
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

60% เห็นด้วย

เห็นชอบรายงานขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 21
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

5% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

นาย กรณ์ จาติกวณิช
พ้นจากตำแหน่ง
นาย กรณ์ จาติกวณิช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคประชาธิปัตย์
นาง กันตวรรณ ตันเถียร
นาง กันตวรรณ ตันเถียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพังงา เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เกียรติ สิทธีอมร
นาย เกียรติ สิทธีอมร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคประชาธิปัตย์
นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
นาย จักพันธ์ ปิยพรไพบูลย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
นางสาว จิตภัสร์ กฤดากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคประชาธิปัตย์
นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชวน หลีกภัย
นาย ชวน หลีกภัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชัยชนะ เดชเดโช
นาย ชัยชนะ เดชเดโช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
นาย เดชอิศม์ ขาวทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เทพไท เสนพงศ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย เทพไท เสนพงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
นาย เทอดพงษ์ ไชยนันทน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ธารา ปิตุเตชะ
นาย ธารา ปิตุเตชะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
นาย ธีรภัทร พริ้งศุลกะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
นาย นราพัฒน์ แก้วทอง
พ้นจากตำแหน่ง
นาย นราพัฒน์ แก้วทอง
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 27 พรรคประชาธิปัตย์
นาย นริศ ขำนุรักษ์
นาย นริศ ขำนุรักษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพัทลุง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์
นายแพทย์ บัญญัติ เจตนจันทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
นาย บัญญัติ บรรทัดฐาน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประกอบ รัตนพันธ์
นาย ประกอบ รัตนพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
นาย ประมวล พงศ์ถาวราเดช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์
นาย พนิต วิกิตเศรษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 17 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
นางสาว พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 พรรคประชาธิปัตย์
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
นาย ภานุ ศรีบุศยกาญจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
นาย มนตรี ปาน้อยนนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาง มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
นาง มัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 30 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว วทันยา วงษ์โอภาสี
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคประชาธิปัตย์
เคยย้ายพรรค
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
นาย วิวรรธน์ นิลวัชรมณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. วีระชัย วีระเมธีกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรคประชาธิปัตย์
นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
นาย วุฒิพงษ์ นามบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สมชาติ ประดิษฐพร
นาย สมชาติ ประดิษฐพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สราวุธ อ่อนละมัย
นาย สราวุธ อ่อนละมัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
นาย สาคร เกี่ยวข้อง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกระบี่ เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
นาย สาทิตย์ วงศ์หนองเตย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 2 พรรคประชาธิปัตย์
ดร. สาธิต ปิตุเตชะ
ดร. สาธิต ปิตุเตชะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สินิตย์ เลิศไกร
นาย สินิตย์ เลิศไกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 5 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
นางสาว สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 3 พรรคประชาธิปัตย์
นาย สุทัศน์ เงินหมื่น
นาย สุทัศน์ เงินหมื่น
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคประชาธิปัตย์
นางสาว สุภาพร กำเนิดผล
นางสาว สุภาพร กำเนิดผล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 6 พรรคประชาธิปัตย์
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
พลตำรวจตรี สุรินทร์ ปาลาเร่
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 8 พรรคประชาธิปัตย์
นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์
นาย องอาจ คล้ามไพบูลย์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อัศวิน วิภูศิริ
นาย อัศวิน วิภูศิริ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อิสรพงษ์ มากอำไพ
นาย อิสรพงษ์ มากอำไพ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
พ้นจากตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคประชาธิปัตย์
นาย อิสสระ สมชัย
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อิสสระ สมชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 11 พรรคประชาธิปัตย์