เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

พรรคพลังประชารัฐ

Palang Pracharath Party

About

เป็นการรวมกันของกลุ่มอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาล คสช. อดีตแกนนำ กปปส. และอดีตไทยรักไทยที่แยกตัวออกมาโดยเฉพาะกลุ่มสามมิตร มุ่งสนับสนุนให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

07.11.2018 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 83 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
29.87%
บัญชีรายชื่อ
29.87%
70.13%
แบ่งเขต
70.13%
ชาย
หญิง
80.52%
ชาย
80.52%
19.48%
หญิง
19.48%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
6.49%
25-38 ปี
6.49%
29.87%
39-54 ปี
29.87%
57.14%
55-73 ปี
57.14%
6.49%
74 ปีขึ้นไป
6.49%
สถาบันทหาร
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
1.30%
สถาบันทหาร
1.30%
22.08%
ปริญญาตรี
22.08%
59.74%
ปริญญาโท
59.74%
14.29%
ปริญญาเอก
14.29%
2.60%
ไม่พบข้อมูล
2.60%
การเมือง
เอกชน
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
60.53%
การเมือง
60.53%
15.79%
เอกชน
15.79%
6.58%
องค์กรรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
6.58%
15.79%
อื่นๆ
15.79%
1.32%
ไม่พบข้อมูล
1.32%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
12.99%
0-10 ล้านบาท
12.99%
44.16%
11-100 ล้านบาท
44.16%
25.97%
101-1000 ล้านบาท
25.97%
3.90%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
3.90%
12.99%
ไม่พบข้อมูล
12.99%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

44% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 23
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 21
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 22
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
30.11.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

90% เห็นด้วย

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
14.9.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. (วาระ 3)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
14.9.2022

19% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. ฉบับประชาชน (No 272) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (แก้ใหม่)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 37
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

26% เห็นด้วย

แก้ รธน. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

26% เห็นด้วย

แก้ รธน. เพิ่มสิทธิพื้นฐาน (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

26% เห็นด้วย

แก้ รธน. นายกต้องเป็น ส.ส. (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.8.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 22
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.7.2022

98% เห็นด้วย

ถอน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 41
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
26.7.2022

21% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 49
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

23% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

23% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 61
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

32% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 20
ไม่เห็นด้วย 42
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

23% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

21% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

21% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 49
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

21% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

23% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 48
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

31% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 19
ไม่เห็นด้วย 43
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2022

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2022

11% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 28
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2022

67% เห็นด้วย

แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 1
6.7.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
5.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2022

30% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 17
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 51
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

88% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
15.6.2022

34% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 16
ไม่เห็นด้วย 29
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชาเสรี (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (คณะรัฐมนตรี) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

27% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) เสนอ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

80% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 12
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

75% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 15
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

23% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 46
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 56
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

27% เห็นด้วย

รายงานศึกษาขุดคลองไทย
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 19
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
4.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก
ผ่าน
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 42
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 4
2.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กยศ. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

98% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

100% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 57
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช.
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 55
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.12.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

2% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 57
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 58
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 58
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อาหาร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฟอกเงิน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

9% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับประชาชน (Resolution) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 53
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 51
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 42
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
9.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
3.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.9.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.9.2021

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 64
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 64
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ สุชาติ ชมกลิ่น (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 60
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 64
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 59
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 51
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.8.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 47
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 45
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 1 เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 66
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 68
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 2 เสนอหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า (UBI) (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 68
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

91% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 ประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 67
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 58
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
16.6.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.6.2021

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (ห้าแสนล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 66
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.6.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2021

100% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.5.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
18.3.2021

22% เห็นด้วย

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 2
17.3.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 64
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 64
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 63
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 66
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

4% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 63
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
3.2.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 58
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
20.1.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 51
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 59
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 59
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.11.2020

81% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 1 ตั้ง สสร. เสนอโดยเพื่อไทย (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

97% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 2 ตั้ง สสร. เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 66
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

3% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 63
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

3% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 4 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 63
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

3% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 63
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

3% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 6 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 63
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

3% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 7 ร่างประชาชน รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 16
งดออกเสียง 50
ไม่ลงคะแนน 0
18.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 64
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
18.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 55
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 57
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 59
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 64
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
29.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
3.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 58
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
17.6.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ SME จากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

95% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (หนึ่งล้านล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายดอน ปรมัตถ์วินัย (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 65
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

4% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 55
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 2
ผ่าน
เห็นด้วย 64
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 54
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 1
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
11.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

3% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบ ม.44
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 61
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำโขงฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.11.2019

95% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. สถาบันครอบครัว
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
20.11.2019

100% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. โอนกำลังพลฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 64
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

5% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหา "อีอีซี"
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 60
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 48
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

97% เห็นด้วย

เห็นชอบรายงานขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

2% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 63
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
นาย กรุงศรีวิไล สุทินเผือก
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
นางสาว กวินนาถ ตาคีย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นางสาว กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
นางสาว กัลยา รุ่งวิจิตรชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว กิตติประภา จิวะสันติการ
นางสาว กิตติประภา จิวะสันติการ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
นาย เกษม ศุภรานนท์
นาย เกษม ศุภรานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
ร้อยเอก ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง
ร้อยเอก ดร. จองชัย วงศ์ทรายทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
นางสาว จอมขวัญ กลับบ้านเกาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย จักรัตน์ พั้วช่วย
นาย จักรัตน์ พั้วช่วย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย จีรเดช ศรีวิราช
นาย จีรเดช ศรีวิราช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย ชวน ชูจันทร์
นาย ชวน ชูจันทร์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 23 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
นาย ชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
นาย ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ
นาย ชาญวิทย์ วิภูศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 15 พรรคพลังประชารัฐ
นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
นาย โชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสิงห์บุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ฐานิสร์ เทียนทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระแก้ว เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
นาย ฐาปกรณ์ กุลเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
นางสาว ตรีนุช เทียนทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระแก้ว เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ต่อศักดิ์ อัศวเหม
นาย ต่อศักดิ์ อัศวเหม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 22 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
นาย ทวิรัฐ รัตนเศรษฐ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
พ้นจากตำแหน่ง
นาง ทัศนาพร เกษเมธีการุณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ
พ้นจากตำแหน่ง
นาง ทัศนียา รัตนเศรษฐ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า
ดร. ธรรมนัส พรหมเผ่า
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพะเยา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
พ้นจากตำแหน่ง
ศาสตราจารย์ ดร. นฤมล ภิญโญสินวัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 5 พรรคพลังประชารัฐ
นาย นัทธี ถิ่นสาคู
นาย นัทธี ถิ่นสาคู
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดภูเก็ต เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย นิพันธ์ ศิริธร
นาย นิพันธ์ ศิริธร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร
นาย บัลลังก์ อรรณนพพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 10 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา
นาง บุญยิ่ง นิติกาญจนา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
นาย บุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 13 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย
นาย ปริญญา ฤกษ์หร่าย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ปัญญา จีนาคำ
นาย ปัญญา จีนาคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว ปารีณา ไกรคุปต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ไผ่ ลิกค์
นาย ไผ่ ลิกค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
นาย พงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรคพลังประชารัฐ
นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์
นาย พรชัย ตระกูลวรานนท์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 20 พรรคพลังประชารัฐ
นาย พรชัย อินทร์สุข
นาย พรชัย อินทร์สุข
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิจิตร เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
นางสาว พิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
นาย เพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน
นาย ไพบูลย์ นิติตะวัน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นางสาว ภริม พูลเจริญ
นางสาว ภริม พูลเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
นาย ภาคภูมิ บูลย์ประมุข
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
ดร. ภิญโญ นิโรจน์
ดร. ภิญโญ นิโรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย มิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์
พลตำรวจเอก ยงยุทธ เทพจำนงค์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร
ดร. ยงยุทธ สุวรรณบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย ยุทธนา โพธสุธน
นาย ยุทธนา โพธสุธน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
รองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ
รองศาสตราจารย์ ดร. รงค์ บุญสวยขวัญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วันชัย ปริญญาศิริ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย วันชัย ปริญญาศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
นาง วันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย วิรัช รัตนเศรษฐ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย วิรัช รัตนเศรษฐ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 7 พรรคพลังประชารัฐ
พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
พ้นจากตำแหน่ง
พันตำรวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาง ศรีสมร รัศมีฤกษ์เศรษฐ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย ศิริพงษ์ รัสมี
นาย ศิริพงษ์ รัสมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 17 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สมศักดิ์ คุณเงิน
นาย สมศักดิ์ คุณเงิน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 7 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. สะถิระ เผือกประพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 8 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
นาย สัณหพจน์ สุขศรีเมือง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. สันติ กีระนันทน์
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. สันติ กีระนันทน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สันติ พร้อมพัฒน์
นาย สันติ พร้อมพัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 8 พรรคพลังประชารัฐ
��นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
นาย สัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สิระ เจนจาคะ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สิระ เจนจาคะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง
นาย สุทา ประทีป ณ ถลาง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดภูเก็ต เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุพล ฟองงาม
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สุพล ฟองงาม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 9 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
นาย สุรพร ดนัยตั้งตระกูล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 25 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
นาย สุรศักดิ์ ชิงนวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระแก้ว เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
นาย สุรศักดิ์ อนรรฆพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
นาย สุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 15 พรรคพลังประชารัฐ
นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
นาย สุรสิทธิ์ วงศ์วิทยานันท์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 14 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ดร. อธิรัฐ รัตนเศรษฐ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อนันต์ ผลอำนวย
นาย อนันต์ ผลอำนวย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกำแพงเพชร เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
ดร. อภิชัย เตชะอุบล
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. อภิชัย เตชะอุบล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร
นาย อรรถกร ศิริลัทธยากร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม
นาย อัครวัฒน์ อัศวเหม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อันวาร์ สาและ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อันวาร์ สาและ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
เคยย้ายพรรค
กองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
กองตรี อาญาสิทธิ์ ศรีสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
นาย อาดิลัน อาลีอิสเฮาะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
นาย เอี่ยม ทองใจสด
นาย เอี่ยม ทองใจสด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 5 พรรคพลังประชารัฐ