เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

พรรครวมไทยสร้างชาติ

United Thai Nation Party

About

เป็นพรรคการเมืองไทยที่จดทะเบียนในปี พ.ศ. 2564 โดยมีพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เป็นหัวหน้าพรรคคนปัจจุบัน ต่อมาในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองกับพรรค และสมัครเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

31.03.2021 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 49 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
25.53%
บัญชีรายชื่อ
25.53%
74.47%
แบ่งเขต
74.47%
ชาย
หญิง
79.17%
ชาย
79.17%
20.83%
หญิง
20.83%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
6.25%
25-38 ปี
6.25%
33.33%
39-54 ปี
33.33%
56.25%
55-73 ปี
56.25%
4.17%
74 ปีขึ้นไป
4.17%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
2.08%
ต่ำกว่าปริญญาตรี
2.08%
37.50%
ปริญญาตรี
37.50%
50%
ปริญญาโท
50%
8.33%
ปริญญาเอก
8.33%
2.08%
ไม่พบข้อมูล
2.08%
การเมือง
เอกชน
การศึกษา
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
60.42%
การเมือง
60.42%
16.67%
เอกชน
16.67%
6.25%
การศึกษา
6.25%
8.33%
อื่นๆ
8.33%
8.33%
ไม่พบข้อมูล
8.33%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
12.50%
0-10 ล้านบาท
12.50%
56.25%
11-100 ล้านบาท
56.25%
20.83%
101-1000 ล้านบาท
20.83%
2.08%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.08%
8.33%
ไม่พบข้อมูล
8.33%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

การลงมติล่าสุดของพรรค

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

28% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 13
งดออกเสียง 15
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 16
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
30.11.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

95% เห็นด้วย

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 21
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
14.9.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. (วาระ 3)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 24
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
14.9.2022

33% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. ฉบับประชาชน (No 272) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 27
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (แก้ใหม่)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

38% เห็นด้วย

แก้ รธน. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 15
ไม่เห็นด้วย 25
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

35% เห็นด้วย

แก้ รธน. เพิ่มสิทธิพื้นฐาน (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 26
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

30% เห็นด้วย

แก้ รธน. นายกต้องเป็น ส.ส. (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 26
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 27
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.8.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.8.2022

90% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 19
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
10.8.2022

82% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
2.8.2022

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 21
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.7.2022

85% เห็นด้วย

ถอน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 23
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
26.7.2022

5% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

2% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 21
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 22
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 23
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 28
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

94% เห็นด้วย

แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
6.7.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2022

32% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 24
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

18% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 19
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชาเสรี (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 41
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (คณะรัฐมนตรี) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 32
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

5% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) เสนอ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

92% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

92% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

86% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

92% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

26% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 28
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 31
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

16% เห็นด้วย

รายงานศึกษาขุดคลองไทย
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 18
งดออกเสียง 13
ไม่ลงคะแนน 0
4.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
2.2.2022

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กยศ. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
19.1.2022

97% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

100% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช.
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

3% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 33
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

6% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อาหาร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฟอกเงิน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
17.11.2021

8% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับประชาชน (Resolution) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
3.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.9.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.9.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ สุชาติ ชมกลิ่น (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

5% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 2
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.8.2021

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 25
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

84% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 1 เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

81% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

88% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 2 เสนอหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า (UBI) (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

81% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

77% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

84% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 ประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

84% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
16.6.2021

95% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (ห้าแสนล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.6.2021

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2021

93% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
27.5.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
18.3.2021

55% เห็นด้วย

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
17.3.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

11% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 5
ไม่เห็นด้วย 38
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

14% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 37
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 40
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 41
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 29
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
3.2.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
20.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.12.2020

94% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
26.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.11.2020

75% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 1 ตั้ง สสร. เสนอโดยเพื่อไทย (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 33
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 6
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

89% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 2 ตั้ง สสร. เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

7% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

9% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 4 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 4
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 36
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

7% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 36
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

7% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 6 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 37
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

7% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 7 ร่างประชาชน รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 29
ไม่ลงคะแนน 2
18.11.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
18.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
4.8.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
29.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.7.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.7.2020

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
3.7.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
17.6.2020

93% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

90% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

93% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ SME จากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

93% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (หนึ่งล้านล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายดอน ปรมัตถ์วินัย (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 39
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

3% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 37
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

8% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 35
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 32
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 2
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.2.2020

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.1.2020

93% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 1
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
11.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 27
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
เห็นด้วย 31
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบ ม.44
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 36
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

97% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำโขงฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
22.11.2019

86% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. สถาบันครอบครัว
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
20.11.2019

92% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. โอนกำลังพลฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

81% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 35
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

17% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหา "อีอีซี"
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 7
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 30
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

90% เห็นด้วย

เห็นชอบรายงานขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

14% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 6
ไม่เห็นด้วย 34
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
22.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

นางสาว กุลวลี นพอมรบดี
นางสาว กุลวลี นพอมรบดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
ศาสตราจารย์ ดร. โกวิทย์ พวงงาม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย เขตรัฐ เหล่าธรรมทัศน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย จารึก ศรีอ่อน
นาย จารึก ศรีอ่อน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
เจือ ราชสีห์
null เจือ ราชสีห์
ส.ส. จังหวัด เขต พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ชัชวาลล์ คงอุดม
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ชัชวาลล์ คงอุดม
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
นาย ชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
นาย ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดตาก เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ชุมพล จุลใส
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ชุมพล จุลใส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา
พันตำรวจโท ดร. ฐนภัทร กิตติวงศา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดจันทบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
นางสาว ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 13 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ทศพร ทองศิริ
นาย ทศพร ทองศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 24 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย นิโรธ สุนทรเลขา
นาย นิโรธ สุนทรเลขา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 6 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาง บุญญาพร นาตะธนภัทร
นาง บุญญาพร นาตะธนภัทร
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ประสิทธิ์ มะหะหมัด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 19 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย พยม พรหมเพชร
พ้นจากตำแหน่ง
นาย พยม พรหมเพชร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
พ้นจากตำแหน่ง
นาง พิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 8 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
พ้นจากตำแหน่ง
นาย พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 16 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ
นางสาว ไพลิน เทียนสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรปราการ เขต 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ภาคิน สมมิตรธนกุล
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ภาคิน สมมิตรธนกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 26 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ภาสกร เงินเจริญกุล
นาย ภาสกร เงินเจริญกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย มานัส อ่อนอ้าย
นาย มานัส อ่อนอ้าย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 5 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย รณเทพ อนุวัฒน์
นาย รณเทพ อนุวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นางสาว รังสิมา รอดรัศมี
นางสาว รังสิมา รอดรัศมี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสงคราม เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
นางสาว วชิราภรณ์ กาญจนะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุราษฎร์ธานี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย วัชระ ยาวอหะซัน
นาย วัชระ ยาวอหะซัน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนราธิวาส เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย วัฒนา สิทธิวัง
พ้นจากตำแหน่ง
นาย วัฒนา สิทธิวัง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย วินท์ สุธีรชัย
พ้นจากตำแหน่ง
นาย วินท์ สุธีรชัย
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 19 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
นาย ศรัณย์วุฒิ ศรัณย์เกตุ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย ศาสตรา ศรีปาน
นาย ศาสตรา ศรีปาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
นาง ศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 10 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
นางสาว ศิลัมพา เลิศนุวัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สมบัติ อำนาคะ
นาย สมบัติ อำนาคะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สมพงษ์ โสภณ
นาย สมพงษ์ โสภณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดระยอง เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สมัคร ป้องวงษ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สมัคร ป้องวงษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสมุทรสาคร เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สัญญา นิลสุพรรณ
นาย สัญญา นิลสุพรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล
นาย สาธิต อุ๋ยตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเพชรบุรี เขต 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สายัณห์ ยุติธรรม
นาย สายัณห์ ยุติธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 7 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
พันโท ดร. สินธพ แก้วพิจิตร
พันโท ดร. สินธพ แก้วพิจิตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครปฐม เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สุชาติ ชมกลิ่น
นาย สุชาติ ชมกลิ่น
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สุพล จุลใส
พ้นจากตำแหน่ง
นาย สุพล จุลใส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชุมพร เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์
นาย สุภดิช อากาศฤกษ์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย สุรชาติ ศรีบุศกร
นาย สุรชาติ ศรีบุศกร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิจิตร เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย อนุชา นาคาศัย
นาย อนุชา นาคาศัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยนาท เขต 1 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย อนุมัติ ซูสารอ
นาย อนุมัติ ซูสารอ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปัตตานี เขต 3 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี
ร้อยตำรวจเอก อรุณ สวัสดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
นาย อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดราชบุรี เขต 4 พรรครวมไทยสร้างชาติ
เคยย้ายพรรค