เว็บไซต์นี้อัพเดตข้อมูลล่าสุดเมื่อ มีนาคม 2566 สามารถดูเวอร์ชันอัพเดตได้ที่ https://parliamentwatch.wevis.info/
THEY WORK FOR US

พรรคเพื่อไทย

Pheu Thai Party

About

เริ่มต้นจากพรรคไทยรักไทยในอดีต ต่อมาเป็นพรรคพลังประชาชน โดยภายหลังทั้งสองพรรคตั้งต้นถูกตัดสินให้ยุบพรรค จนมาเป็นพรรคเพื่อไทยในปัจจุบัน เป็นพรรคที่ถูกรัฐประหารถึง 2 ครั้งซ้อน คือในปี 2549 ยุคไทยรักไทย และในปี 2557 ยุคเพื่อไทย

Official Link

WebsiteFacebookTwitter

In Office

20.09.2007 - Now

Key Members

Members

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน 138 คน

บัญชีรายชื่อ
แบ่งเขต
4.38%
บัญชีรายชื่อ
4.38%
95.62%
แบ่งเขต
95.62%
ชาย
หญิง
83.21%
ชาย
83.21%
16.79%
หญิง
16.79%
25-38 ปี
39-54 ปี
55-73 ปี
74 ปีขึ้นไป
4.38%
25-38 ปี
4.38%
24.82%
39-54 ปี
24.82%
61.31%
55-73 ปี
61.31%
9.49%
74 ปีขึ้นไป
9.49%
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ไม่พบข้อมูล
24.09%
ปริญญาตรี
24.09%
64.96%
ปริญญาโท
64.96%
10.22%
ปริญญาเอก
10.22%
0.73%
ไม่พบข้อมูล
0.73%
การเมือง
เอกชน
กฎหมาย
อื่นๆ
ไม่พบข้อมูล
88.32%
การเมือง
88.32%
5.11%
เอกชน
5.11%
1.46%
กฎหมาย
1.46%
2.92%
อื่นๆ
2.92%
2.19%
ไม่พบข้อมูล
2.19%
0-10 ล้านบาท
11-100 ล้านบาท
101-1000 ล้านบาท
1001 ล้านบาทขึ้นไป
ไม่พบข้อมูล
18.25%
0-10 ล้านบาท
18.25%
59.85%
11-100 ล้านบาท
59.85%
18.25%
101-1000 ล้านบาท
18.25%
2.19%
1001 ล้านบาทขึ้นไป
2.19%
1.46%
ไม่พบข้อมูล
1.46%
การลงมติล่าสุดของพรรคสมาชิกพรรคในสภา

การลงมติล่าสุดของพรรค

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 104
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2023

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วยการปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
8.2.2023

93% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปลดล็อคท้องถิ่น (คณะก้าวหน้า) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 113
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 8
ไม่ลงคะแนน 0
7.12.2022

15% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การจัดทำประมวลกฎหมายและกฎเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 8
ไม่เห็นด้วย 46
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
30.11.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อปฏิบัติตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับภาษีอากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 74
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
9.11.2022

9% เห็นด้วย

พ.ร.ก. ผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 100
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่นฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 71
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
14.9.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กยศ. (วาระ 3)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
14.9.2022

94% เห็นด้วย

แก้ รธน. ปิดสวิตช์ ส.ว. ฉบับประชาชน (No 272) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 122
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (แก้ใหม่)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 52
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

95% เห็นด้วย

แก้ รธน. สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 123
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

95% เห็นด้วย

แก้ รธน. เพิ่มสิทธิพื้นฐาน (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 123
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

94% เห็นด้วย

แก้ รธน. นายกต้องเป็น ส.ส. (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 122
ไม่เห็นด้วย 7
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.9.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ล้มละลาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2022

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2566 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 117
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.8.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 41
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.8.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.7.2022

100% เห็นด้วย

ถอน ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อให้ กมธ. พิจารณาใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 87
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.7.2022

90% เห็นด้วย

ลงมติไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 13
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 13
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุติ ไกรฤกษ์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสันติ พร้อมพัฒน์ (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

89% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.ค. 65)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 118
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 3
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ขนส่งทางราง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

84% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.รักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

79% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินช่วยโควิด-19 (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
7.7.2022

81% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 47
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
7.7.2022

83% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธรรมนูญศาลทหาร (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2022

11% เห็นด้วย

แก้ไข ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เรื่องการคำนวณบัญชีรายชื่อ
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 88
งดออกเสียง 5
ไม่ลงคะแนน 3
6.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 106
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.7.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2022

90% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฉบับก้าวไกล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 102
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แพ่งและพาณิชย์ ​(คู่ชีวิต) ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 103
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ครม. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 100
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
15.6.2022

11% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คู่ชีวิต ฉบับ ประชาธิปัตย์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 100
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
15.6.2022

92% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สุราก้าวหน้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 69
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

89% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กัญชาเสรี (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 92
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 0
8.6.2022

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณปี 66 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 119
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (คณะรัฐมนตรี) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 118
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (เพื่อไทย) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 115
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 117
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ก้าวไกล) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 110
ไม่เห็นด้วย 5
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (ประชาชาติ) เสนอ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 115
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 113
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
25.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง (พลังประชารัฐ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่ ครม. เป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 117
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 118
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส. ที่พรรคก้าวไกลเป็นผู้เสนอ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการอุ้มหายและซ้อมทรมาน (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำเกี่ยวกับเพศฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.2.2022

16% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 53
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

17% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 14
ไม่เห็นด้วย 68
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

8% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 96
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

8% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฉุกเฉิน (ส่งไป ครม.)
ผ่าน
เห็นด้วย 8
ไม่เห็นด้วย 89
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

4% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิอาญาฯ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 3
ไม่เห็นด้วย 81
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

0% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 99
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 104
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.2.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การปรับเป็นพินัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
8.2.2022

86% เห็นด้วย

รายงานศึกษาขุดคลองไทย
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันการกระทำความผิดซ้ำฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
2.2.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 51
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
26.1.2022

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กยศ. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 77
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
26.1.2022

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
19.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 61
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

15% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. แก้ไข พ.ร.บ.ควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 67
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
19.1.2022

14% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. พิกัดอัตราศุลกากร
ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 64
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
19.1.2022

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 62
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 69
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 2
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 63
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
21.12.2021

92% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช. (ฉบับประชาชน)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 98
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปลดอาวุธ คสช.
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 91
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
15.12.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

84% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 9
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

86% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สหกรณ์ (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.12.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.เครื่องสำอาง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. อาหาร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 45
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ฟอกเงิน (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 39
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

94% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับประชาชน (Resolution) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 118
ไม่เห็นด้วย 8
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.11.2021

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 41
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 37
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจำเป็นหรือซ้ำซ้อนกับกฎหมายอื่น (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 42
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ระเบียบศาลยุติธรรมฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 47
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
10.11.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 41
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
9.11.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมการเรียนรู้ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 77
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
9.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
3.11.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
8.9.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 43
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
8.9.2021

92% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทรโอชา (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

91% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ อนุทิน ชาญวีรกูล (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
4.9.2021

88% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ สุชาติ ชมกลิ่น (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 118
ไม่เห็นด้วย 12
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ เฉลิมชัย ศรีอ่อน (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
4.9.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ชัยวุฒิ ธนาคมมานุสรณ์ (ก.ย. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 2
4.9.2021

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 72
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
24.8.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 71
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.8.2021

8% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 113
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
21.8.2021

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.แพ่ง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 34
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. คุ้มครองพยานฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 52
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 38
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
7.7.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ห้างหุ้นส่วนฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 41
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
7.7.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 1 เพิ่มสิทธิเสรีภาพของประชาชน (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

98% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 2 บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 130
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคเพื่อไทย ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ร่วมเลือกนายกฯ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 1 แก้ไขแผนยุทธศาสตร์ชาติ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคภูมิใจไทย ฉบับที่ 2 เสนอหลักประกันรายได้ถ้วนหน้า (UBI) (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 132
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 2 ตัดอำนาจ ส.ว. ในการแก้รัฐธรรมนูญ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 3 กระบวนการตรวจสอบ ป.ป.ช. (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 5 ประเด็นกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. พรรคประชาธิปัตย์ ฉบับที่ 6 แก้ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 13 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
24.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 102
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.6.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลรัษฎากรฯ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.6.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จราจรทางบก (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 56
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
16.6.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.6.2021

8% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (ห้าแสนล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 117
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
10.6.2021

8% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2565 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 119
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
2.6.2021

98% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจจากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 78
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.5.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 66
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
18.3.2021

100% เห็นด้วย

พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม ร.ธ.น. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 102
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
17.3.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

89% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 12
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

89% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 4
20.2.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายสุชาติ ชมกลิ่น (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

90% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายนิพนธ์ บุญญามณี (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 120
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 3
20.2.2021

87% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรมเผ่า (ก.พ. 64)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 117
ไม่เห็นด้วย 12
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 4
20.2.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 53
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
3.2.2021

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. สัตวบาลฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 51
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.1.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ควบคุมยุทธภัณฑ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 47
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
27.1.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 44
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
27.1.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 54
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 50
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

65% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วัตถุอันตราย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 26
ไม่เห็นด้วย 12
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
20.1.2021

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ทำแท้งปลอดภัย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 36
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ศาลปกครองฯ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 45
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยกศาลแขวงเป็นศาลจังหวัด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 59
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
23.12.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 60
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
16.12.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 65
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประชามติ (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 90
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 4
ไม่ลงคะแนน 0
1.12.2020

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. หอการค้า (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 40
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
26.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 64
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
25.11.2020

98% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 1 ตั้ง สสร. เสนอโดยเพื่อไทย (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 131
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

99% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 2 ตั้ง สสร. เสนอโดยฝ่ายรัฐบาล (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 132
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

91% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 3 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. ปฏิรูปประเทศ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 11
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

90% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 4 ยกเลิกอำนาจ ส.ว. เลือกนายกฯ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

90% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 5 ยกเลิกนิรโทษกรรม คสช. (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

90% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 6 ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 12
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

90% เห็นด้วย

แก้ รธน. ฉบับที่ 7 ร่างประชาชน รื้อ สร้าง ร่าง รัฐธรรมนูญใหม่ (โหวต 7 ฉบับ) (วาระ 1)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 121
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 1
18.11.2020

98% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 46
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
5.11.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 28
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
5.11.2020

10% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 100
ไม่ลงคะแนน 0
18.9.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 75
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
1.9.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ประมวลกฎหมายยาเสพติด (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 83
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
1.9.2020

97% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เข้าชื่อเสนอกฎหมาย (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 64
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 1
4.8.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 84
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.8.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 75
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
29.7.2020

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ป.วิแพ่งฯ (ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี) (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 49
ไม่เห็นด้วย 2
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
24.7.2020

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 69
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
23.7.2020

96% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 82
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 2
15.7.2020

99% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 73
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
15.7.2020

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2564 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 116
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
3.7.2020

8% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. โอนงบประมาณรายจ่าย (วาระ 3)
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 4
งดออกเสียง 108
ไม่ลงคะแนน 0
17.6.2020

9% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. รักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 118
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

10% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 109
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

9% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. ช่วยเหลือ SME จากโควิด-19
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 118
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

9% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. เงินกู้โควิด-19 (หนึ่งล้านล้านบาท)
ผ่าน
เห็นด้วย 12
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 120
ไม่ลงคะแนน 0
31.5.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

0% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 12
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

8% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายวิษณุ เครืองาม (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

8% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

8% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ นายดอน ปรมัตถ์วินัย (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

7% เห็นด้วย

อภิปรายไม่ไว้วางใจ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า (ก.พ. 63)
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 1
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0
28.2.2020

91% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการรัฐประหารขึ้นอีกในอนาคต
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 114
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

95% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ.กสทช. (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 76
ไม่เห็นด้วย 3
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
20.2.2020

91% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 2
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
13.2.2020

11% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการจัดตั้งกระทรวงการข้าว
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 9
ไม่เห็นด้วย 70
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
16.1.2020

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2563 (วาระ 3) รอบที่ 1
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 105
ไม่ลงคะแนน 1
11.1.2020

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ผ่าน
เห็นด้วย 93
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
20.12.2019

99% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ตรวจสอบละเมิดสิทธิมนุษยชน
ผ่าน
เห็นด้วย 106
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 1
19.12.2019

0% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาผลกระทบ ม.44
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 0
ไม่เห็นด้วย 10
งดออกเสียง 1
ไม่ลงคะแนน 0
4.12.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. วิสามัญ ศึกษาโครงการผันน้ำโขงฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 107
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.11.2019

8% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. สถาบันครอบครัว
ผ่าน
เห็นด้วย 10
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 111
ไม่ลงคะแนน 1
20.11.2019

99% เห็นด้วย

อนุมัติ พ.ร.ก. โอนกำลังพลฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 119
ไม่เห็นด้วย 1
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

9% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณฯ 2563 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 11
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 118
ไม่ลงคะแนน 0
19.10.2019

91% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหา "อีอีซี"
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 108
ไม่เห็นด้วย 11
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

100% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ.ศึกษาปัญหาสารเคมีเกษตรฯ
ผ่าน
เห็นด้วย 111
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
13.9.2019

91% เห็นด้วย

เห็นชอบรายงานขยายสัญญาสัมปทานทางด่วนและรถไฟฟ้าบีทีเอส
ผ่าน
เห็นด้วย 102
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 10
ไม่ลงคะแนน 0
5.9.2019

10% เห็นด้วย

ตั้ง กมธ. ผู้มีความหลากหลายทางเพศ
ไม่ผ่าน
เห็นด้วย 13
ไม่เห็นด้วย 117
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
22.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 127
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

100% เห็นด้วย

ร่าง พ.ร.บ. เหรียญราชรุจิ รัชกาลที่ 10 (วาระ 1)
ผ่าน
เห็นด้วย 129
ไม่เห็นด้วย 0
งดออกเสียง 0
ไม่ลงคะแนน 0
8.8.2019

สมาชิกพรรคในสภา

นาย กนก ลิ้มตระกูล
นาย กนก ลิ้มตระกูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุตรดิตถ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
นาย กฤษฎา ตันเทอดทิตย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย กิตติ สมทรัพย์
นาย กิตติ สมทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร
นาย กิตติกร โล่ห์สุนทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี
นางสาว กิตติ์ธัญญา วาจาดี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
นายแพทย์ กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
นาย เกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เกษม อุประ
นาย เกษม อุประ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย โกศล ปัทมะ
นาย โกศล ปัทมะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ขจิตร ชัยนิคม
นาย ขจิตร ชัยนิคม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย คมเดช ไชยศิวามงค�ล
นาย คมเดช ไชยศิวามงคล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
นาย ครูมานิตย์ สังข์พุ่ม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จตุพร เจริญเชื้อ
นาย จตุพร เจริญเชื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
นาย จรัสฤทธิ์ จันทรสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
นาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
ดร. จาตุรงค์ เพ็งนรพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรทัศ ไกรเดชา
นาย จิรทัศ ไกรเดชา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
นาย จิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
นาย จิรวัฒน์ ศิริพานิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย จิรวัฒน์ อรัณยกานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 27 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นางสาว จิราพร สินธุไพร
นางสาว จิราพร สินธุไพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
นาย จิรายุ ห่วงทรัพย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 16 พรรคเพื่อไทย
นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
นาง จุฑาพัตธน์ เมนะสวัสดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
นาย จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย ฉลาด ขามช่วง
นาย ฉลาด ขามช่วง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ชนก จันทาทอง
นางสาว ชนก จันทาทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
นาย ชลน่าน ศรีแก้ว
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
นาย ชัยยันต์ ผลสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
นาย ชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ชูศักดิ์ คีรีมาศทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
นาย ชูศักดิ์ แอกทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์
นาย เชิงชาย ชาลีรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
นาย เชิดพงศ์ ราชป้องขันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบึงกาฬ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์
นาย ไชยวัฒนา ติณรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ไชยา พรหมา
นาย ไชยา พรหมา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
นาย ณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ดะนัย มะหิพันธ์
นาย ดะนัย มะหิพันธ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ตี๋ใหญ่ พูนศรีธนากูล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ไตรรงค์ ติธรรม
นาย ไตรรงค์ ติธรรม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดบึงกาฬ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
นางสาว ทัศนีย์ บูรณุปกรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์
นาย ทายาท เกียรติชูศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครสวรรค์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
นาง เทียบจุฑา ขาวขำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 8 พรรคเพื่อไทย
ดร. ธนกร ไชยกุล
ดร. ธนกร ไชยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
ดร. ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 18 พรรคเพื่อไทย
นาย นพคุณ รัฐผไท
นาย นพคุณ รัฐผไท
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์
พ้นจากตำแหน่ง
ดร. นพดล แก้วสุพัฒน์
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย นพพล เหลืองทองนารา
นาย นพพล เหลืองทองนารา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิษณุโลก เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นวัธ เตาะเจริญสุข
พ้นจากตำแหน่ง
นาย นวัธ เตาะเจริญสุข
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย นิคม บุญวิเศษ
พ้นจากตำแหน่ง
นาย นิคม บุญวิเศษ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล
พ้นจากตำแหน่ง
นาย นิยม วิวรรธนดิฐกุล
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 3 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. นิยม เวชกามา
ดร. นิยม เวชกามา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย นิรมิต สุจารี
นาย นิรมิต สุจารี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
นาย นิรันดร์ นาเมืองรักษ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย บุญแก้ว สมวงศ์
นาย บุญแก้ว สมวงศ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย บุญฐิณ ประทุมลี
นาย บุญฐิณ ประทุมลี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาง บุญรื่น ศรีธเรศ
นาง บุญรื่น ศรีธเรศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช
นาย ประภูศักดิ์ จินตะเวช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
นาย ประสิทธิ์ วุฒินันชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
นาย ประเสริฐ จันทรรวงทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย ประเสริฐ บุญเรือง
นาย ประเสริฐ บุญเรือง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
นาย ปิยวัฒน พันธ์สายเชื้อ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดยโสธร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
พ้นจากตำแหน่ง
นางสาว ปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาง ผ่องศรี แซ่จึง
นาง ผ่องศรี แซ่จึง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 8 พรรคเพื่อไทย
นาย พรเทพ วิสุทธ��ิ์วัฒนศักดิ์
นาย พรเทพ วิสุทธิ์วัฒนศักดิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
นาง พรเพ็ญ บุญศิริวัฒนกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ
ดร. พรรณสิริ กุลนาถศิริ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุโขทัย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
นาย พลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 14 พรรคเพื่อไทย
นาย พัฒนา สัพโส
นาย พัฒนา สัพโส
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 5 พรรคเพื่อไทย
ดร. พีระเพชร ศิริกุล
ดร. พีระเพชร ศิริกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ไพจิต ศรีวรขาน
นาย ไพจิต ศรีวรขาน
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 3 พรรคเพื่อไทย
ดร. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ดร. ไพโรจน์ โล่ห์สุนทร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 2 พรรคเพื่อไทย
ดร. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
ดร. ภณณัฏฐ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย ภาควัต ศรีสุรพล
นาย ภาควัต ศรีสุรพล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย ภูดิท อินสุวรรณ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย ภูดิท อินสุวรรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพิจิตร เขต 2 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
นาย มนตรี ตั้งเจริญถาวร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาง มนพร เจริญศรี
นาง มนพร เจริญศรี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครพนม เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย มานะ โลหะวณิชย์
นาย มานะ โลหะวณิชย์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
นาย มานะศักดิ์ จันทร์ประสงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
นาง มุกดา พงษ์สมบัติ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
นาย ยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย รังสรรค์ มณีรัตน์
นาย รังสรรค์ มณีรัตน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำพูน เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
นาย รัฐกิตติ์ ผาลีพัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นางสาว ละออง ติยะไพรัช
นางสาว ละออง ติยะไพรัช
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
นาย เลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
นาย วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย วัน อยู่บำร��ุง
นาย วัน อยู่บำรุง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 26 พรรคเพื่อไทย
นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย วันชัย เจริญนนทสิทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนนทบุรี เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย วันนิวัติ สมบูรณ์
นาย วันนิวัติ สมบูรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย วิทยา ทรงคำ
นาย วิทยา ทรงคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
นาย วิวัฒน์ชัย โหตระไวศยะ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์
นาย วิสาร เตชะธีราวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
นาย วิสิษฐ์ เตชะธีราวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงราย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
นาย วิสุทธิ์ ไชยณรุณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดพะเยา เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
นาย วีระพล จิตสัมฤทธิ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
นาย วีระวัฒน์ โอสถานุเคราะห์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกาฬสินธุ์ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
นาย ศรัณย์ ทิมสุวรรณ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเลย เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร
นาย ศราวุธ เพชรพนมพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ
นาย ศรีเรศ โกฎคำลือ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย ศักดา คงเพชร
นาย ศักดา คงเพชร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดร้อยเอ็ด เขต 7 พรรคเพื่อไทย
นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
นาย ศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 12 พรรคเพื่อไทย
นาย ศุภชัย นพขำ
นาย ศุภชัย นพขำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นางสาว สกุณา สาระนันท์
นางสาว สกุณา สาระนันท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย สงวน พงษ์มณี
นาย สงวน พงษ์มณี
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำพูน เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สมคิด เชื้อคง
นาย สมคิด เชื้อคง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 10 พรรคเพื่อไทย
นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
นาย สมบัติ ศรีสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
นาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดเชียงใหม่ เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
นาย สมศักดิ์ เทพสุทิน
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 4 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาง สมหญิง บัวบุตร
พ้นจากตำแหน่ง
นาง สมหญิง บัวบุตร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอำนาจเจริญ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สยาม หัตถสงเคราะห์
นาย สยาม หัตถสงเคราะห์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองบัวลำภู เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
นาย สรวุฒิ เนื่องจำนงค์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชลบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร
นางสาว สรัสนันท์ อรรณนพพร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 8 พรรคเพื่อไทย
นาย สิ�งหภณ ดีนาง
นาย สิงหภณ ดีนาง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดขอนแก่น เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาง สิรินทร รามสูต
นาง สิรินทร รามสูต
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดน่าน เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย สุชาติ ตันเจริญ
นาย สุชาติ ตันเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 3 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. สุทิน คลังแสง
ดร. สุทิน คลังแสง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมหาสารคาม เขต 5 พรรคเพื่อไทย
นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
นาง สุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 29 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
นาย สุรชาติ ชาญประดิษฐ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดศรีสะเกษ เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรชาติ เทียนทอง
นาย สุรชาติ เทียนทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 9 พรรคเพื่อไทย
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
นาย สุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดปทุมธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
ดร. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ดร. สุรวิทย์ คนสมบูรณ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 6 พรรคเพื่อไทย
นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
นาย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
ส.ส. บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 2 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
นาย องอาจ วงษ์ประยูร
พ้นจากตำแหน่ง
นาย องอาจ วงษ์ประยูร
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสระบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย อนันต์ ศรีพันธุ์
นาย อนันต์ ศรีพันธุ์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 2 พรรคเพื่อไทย
นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดมุกดาหาร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง อนุรักษ์ บุญศล
นาง อนุรักษ์ บุญศล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
นาย อนุสรณ์ ปั้นทอง
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดกรุงเทพมหานคร เขต 12 พรรคเพื่อไทย
นาย อภิชา เลิศพชรกมล
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อภิชา เลิศพชรกมล
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดนครราชสีมา เขต 9 พรรคเพื่อไทย
เคยย้ายพรรค
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
ดร. อภิชาติ ตีรสวัสดิชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสกลนคร เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาง อาภรณ์ สาราคำ
นาง อาภรณ์ สาราคำ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุดรธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
พ้นจากตำแหน่ง
นาย อิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลำปาง เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
นาย อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดลพบุรี เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
นาย เอกชัย ทรงอำนาจเจริญ
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดอุบลราชธานี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
นาย เอกธนัช อินทร์รอด
นาย เอกธนัช อินทร์รอด
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดหนองคาย เขต 3 พรรคเพื่อไทย
นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
นาย โอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดชัยภูมิ เขต 1 พรรคเพื่อไทย
นาย ากร ปรีชาชนะชัย
นาย ากร ปรีชาชนะชัย
ส.ส. แบ่งเขต จังหวัดสุรินทร์ เขต 3 พรรคเพื่อไทย